Nová pravidla převodních cen 2017 se již usazují v aplikační praxi

Převodní ceny/transferpricing jsou téma, o kterém se v mezinárodním byznysu hovoří stále více. Optikou roku 2018 zvláště proto, že OECD provedlo v druhé půli roku 2017 významnou novelizaci
principů převodních cen. Nově aktualizovaná Směrnice o převodních cenách odráží zejména konsolidaci změn v těch kapitolách, které byly zásadně ovlivněny přijatými výsledky projektu BEPS (projekt zabránění tzv. erozi základu daně a přesouvání zisku). Více informací čtěte článek z odkazu níže.

TP Monitor 9-2018