Převodní ceny dnes – pro podniky výzva nebo hrozba?

Převodní ceny v současné době představují základní prvek zájmu finanční správy z pohledu daňové kontroly na daních z příjmů. Toto je pravidelně deklarováno tiskovými zprávami (naposledy 18/11/2015). Cílem daňových kontrol je vždy ověřit správnost metodologie převodních cen sdružených podniků tak, aby respektovala rozsah skutečně vykonávaných funkcí a nesených rizik jednotlivých společností ve skupině a s tím související nastavení vnitroskupinových cen podle principu cen nezávislých. V roce 2016 hodlají finanční úřady v tomto trendu pokračovat. Rovněž je veřejně známo, jakým směrem se ubírá celosvětový koncept zdanění nadnárodních podniků pod vlajkou OECD známý jako projekt BEPS. Navíc se každý týden objeví v tisku informace o „daňových potížích“ takových koncernů jako Google, Apple, Starbucks, Fiat a dalších. Všechny tyto zprávy mají jednoho společného jmenovatele – a tím je tzv. transferpricing, neboli převodní ceny.

Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor02_2016