Cena výrobků prodávaných do skupiny se ztrátou je rizikem

V případu, kterému bychom se v tomto vydání rádi věnovali, se správce daně v rámci daňové kontroly zabýval tím, jaké ceny stanovil výrobce za výrobky dodávané v rozhodném zdaňovacím období roku 2008 svému jedinému odběrateli – spřízněné společnosti ze skupiny podniků. Problematika byla v konečné fázi posouzena Nejvyšším správním soudem (5 Afs 194/2015), který s postupem správce daně souhlasil. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor03_2017