Cena výrobků prodávaných do skupiny se ztrátou je rizikem