Převodní ceny

Převodní ceny jsou ceny, za které podnik převádí hmotný a nehmotný majetek, nebo za které poskytuje služby sdruženému (spojenému) podniku. Tyto ceny jsou významné jak pro daňové poplatníky, tak pro daňové správy, neboť do velké míry určují výnosy a náklady, a tedy zdanitelné zisky sdružených podniků v různých daňových jurisdikcích.

Převodní ceny představují základní prvek zájmu finanční správy z pohledu daňové kontroly na daních z příjmů. Cílem daňových kontrol je vždy ověřit správnost nastavení převodních cen sdružených podniků tak, aby respektovalo rozsah skutečně vykonávaných funkcí a nesených rizik jednotlivých společností ve skupině a s tím související nastavení vnitroskupinových cen podle principu cen nezávislých.

Převodní ceny celosvětově nabývají na významu v souvislosti s iniciativou OECD, která vyústila ve zpracování akčního plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Převodní ceny se pro účely prokazování správnosti nastavení obhajují tzv. Dokumentací k převodním cenám, která se vyhotovuje podle celosvětově přijatých pravidel OECD. Takto zpracovanou dokumentaci je následně možné použít jak pro účely českého daňového řízení, tak je vyžadována zahraničními finančními úřady, které jsou příslušné jednotlivým dceřiným společnostem ve skupině.

OBLASTI NAŠÍ PODPORY