O nás

Daňová a účetní kancelář

Daňová a účetní kancelář Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2005 (původně pod názvem Konečná, Šafář, Staněk & Tomíček, s.r.o.) a od tohoto roku poskytuje daňové, ekonomické, účetní a finanční poradenství řadě klientů z různých odvětví podnikání. V současné době kancelář sdružuje 11 daňových a účetních profesionálů, z nichž převážná většina jsou členy Komory daňových poradců ČR, resp. Komory auditorů ČR. Převážná většina daňových a účetních poradců naší kanceláře má také letité zkušenosti z některé z velkých nadnárodních poradenských firem, tzv. „Velké čtyřky“. Naše kancelář úzce spolupracuje s partnerskými právními kancelářemi v České republice a rovněž se zahraničními daňovými kancelářemi.

Členové našeho týmu se aktivně zapojují do legislativního procesu v ČR, jsou členy národních i mezinárodních odborných organizací a věnují se odborné publikační a přednáškové činnosti, zejména jako spolutvůrci uznávaných komentářů k daňovým zákonům. S ohledem na širokou jazykovou vybavenost našeho týmu je naše kancelář schopna poskytovat veškeré poradenství v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Naše kancelář se pravidelně umisťuje na předních místech v hodnoceních právních a daňových kanceláří publikovaných prestižními zahraničními agenturami.

Rovněž partneři naší společnosti jsou považováni za přední odborníky v oboru – David Staněk byl vyhodnocen mezi 250 nejlepšími daňovými poradci světa (dle Tax Directors Handbook) a jako „super-efficient practitioner with an international approach to issues“ (Chambers and Partners 2010). Milan Tomíček je řazen mezi „TOP10“ českých odborníků na oblast DPH a autorů odborných publikací.

Při naší poradenské činnosti klademe důraz především na individuální přístup ke klientovi a úzkou spolupráci při řešení jeho specifických problémů. Naším cílem je poskytovat služby tak, aby představovaly propojení vysoké odborné úrovně a profesionální odpovědnosti a etiky s prakticky orientovaným a inovativním přístupem k problémům založeným na znalosti fungování oboru činnosti klientů, flexibilitou a efektivitou.

Náš RATING

Zde najdete hodnocení společnosti publikovaná prestižními zahraničními agenturami. Naše kancelář se pravidelně umisťuje na předních místech v hodnoceních právních a daňových kanceláří publikovaných prestižními zahraničními agenturami.

Chambers and Partners pro rok 2013, druhá skupina spolu s Baker & Mckenzie a Kocián, Šolc, Balaštík (formou spojení s AK Konečná & Zacha, s.r.o.)

Acquisition International 2015, Tax Law Team of the Year, Czech Republic

Legal 500 pro rok 2016, druhá skupina spolu s PRK Partners nebo Weinhold Legal