Ing. Jan Dyškant

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací „Zdanění a daňová politika“ a vedlejší specializací na „Oceňování podniku a jeho majetku“. Hovoří německy a anglicky. Profesně se daňovou problematikou zabývá od roku 2013, nejdříve v pozici asistenta daňového poradce a asistenta auditora a od roku 2019 jako daňový poradce.  V rámci daňového poradenství se věnuje majetkovým daním, daním z příjmů, dani z přidané hodnoty a správě daní. Daňový poradce č. 5452.