Transakční poradenství

Služby transakčního poradenství zajišťuje tým složený z daňových, účetních a právních poradců s cílem komplexně ošetřit veškeré možné ekonomické dopady související s akvizičními a restrukturalizačními projekty.
Naše služby jsou zaměřeny především na následující oblasti: