Bc. Eva Tomíčková

Je studentkou Metropolitní univerzity v Praze.
Má na starosti administrativu a zajišťuje chod kanceláře.