Ing. Michal Ondroušek

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praze a hovoří anglicky a francouzsky. Pět let vykonával praxi v daňovém oddělení společnosti Delloitte v Praze. V rámci své praxe se zaměřuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a daně z přidané hodnoty, včetně mezinárodních aspektů zdanění. Má rovněž bohaté zkušenosti s akvizičními a restrukturalizačními projekty.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti přímých a nepřímých daní, zdaňování přeshraničních transakcí. Daňový poradce č. 3994