Ing. Václav Vlček

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Zdanění a daňová politika. Hovoří plynně anglicky. Od roku 2017 do roku 2023 pracoval v daňovém oddělení společnosti Ernst & Young, s.r.o. se zaměřením na poradenství v oblasti zdanění příjmů právnických osob. V rámci daňového oddělení se specializoval především na poradenství v oblasti restrukturalizací, akvizičního a divestičního poradenství a dále na přípravu daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob. Daňový poradce č. 5996.