Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze včetně doktorského studia a hovoří plynně anglicky a německy. Dále má pracovní znalosti francouzského a ruského jazyka. Do poloviny roku 2008 pracovala jako daňový poradce v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS a předtím v daňovém oddělení společnosti ERNST & YOUNG. Svou praxi zaměřuje především na oblast přímých daní, zejména na zdanění fyzických osob, včetně problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, a mezinárodní daňové aspekty. Kromě své odborné praxe též přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / mezinárodní zdanění. Daňový poradce č. 4108