Alokace nákladů ve skupině podniků má své hranice

Velmi často se v daňové oblasti v rámci skupin podniků, ale i „jednoduše“ spojených osob, vyskytují otázky praktického uplatnění principů převodních cen v kombinaci s daňovou uznatelností výdaje vynaloženého spojenou osobou „ve prospěch“ jiné spřízněné osoby nebo skupiny osob (typicky v rámci koncernu). Obvykle se jedná o případy posouzení výdajů, které jsou ekonomicky odůvodněné u podniku, který je vynaložil, ovšem již tak snadné není takové důvody nalézt u podniků spojených. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor05_2017