Judikatura v převodních cenách – cenný nástroj pro aplikační praxi

V současnosti se může zdát, že jsou převodní ceny novým „hitem“ v oblasti přímých daních, se kterou je spojena určitá nejistota ve výkladu jejich konkrétních pravidel. Tento mýtus se však nezakládá na základech odrážejících realitu a může vyvolávat zbytečnou skepsi při nalézání uspokojivých řešení. Principy nahlížení na tzv. spřízněné transakce optikou principu tržního odstupu jsou v rámci OECD zakotveny již od 70. let minulého století. A česká právní úprava daní z příjmů tento přístup deklaruje od roku 1993.
Vzhledem k výše uvedenému dlouhodobému vývoji a aktivitě finančních úřadů při správě daní se Česká republika může „chlubit“ poměrně rozsáhlou judikaturou, která se váže jak k procesním, tak hmotněprávním otázkám převodních cen. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor12_2016