Vnitroskupinové služby – jasná, ale mnohdy zrádná otázka