Vnitroskupinové služby – jasná, ale mnohdy zrádná otázka

Dnešní globální svět se mimo jiné odráží rovněž ve světě podnikání, které je čím dál více postaveno na globální politice snižování nákladů a hledání vzájemných synergií u osob, jež jsou navzájem majetkově nebo jinak propojeny. Z tohoto důvodu dochází stále častěji ke sdílení služeb, a to jak mezi podniky ve skupině, tak rovněž mezi dvěma jednoduše spojenými osobami. Časté dotazy na praktické daňové řešení těchto transakcí ukazují, že mezi podniky stále panuje určitá míra nejistoty. Sdílenými službami jsou služby poskytované nejčastěji mateřskou společností, která zajišťuje některé ze služeb pro své dceřiné společnosti. Služby ale také mohou být poskytovány k tomu určenou společností ze skupiny pro celou skupinu v případech tzv. center sdílených služeb.
Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor09_2016