Závazné posouzení správcem daně – aneb když si nejsme jisti

Správné nastavení cenové politiky je v poslední době velmi důležité. Podniky musí být připraveny doložit, že prováděné transakce se spřízněnými osobami jsou v souladu s principy tržního odstupu. K tomu se však často váže určitá nejistota. Mnoho podniků se může obávat budoucího daňového rizika v podobě doměření daně z nesprávně stanovených převodních cen. K eliminaci takové obavy je již od roku 2006 zakotveno v daňových předpisech právo poplatníka požádat správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (dále jen závazné posouzení), které je uvedeno v § 38nc zákona o daních z příjmů. Tímto právním institutem jsou do českého daňového práva implementovány nástroje doporučované OECD ve formě tzv. předběžných cenových dohod (neboli také předběžných cenových ujednání, APA). V České republice se také v souvislosti se závazným posouzením často hovoří o editační povinnosti správce daně nebo o tzv. rulings. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor06_2016