Srovnávací analýza není pouze módní pojem!

Jestliže jsou dnes převodní ceny veskrze moderní daňovou kategorií tak, jak to deklarují mezinárodní ekonomické organizace v čele s OECD i daňové správy ve vyspělém světě, pak jsme všichni nuceni zvykat si také na nové trendy s převodními cenami spojené, které nestály v nedávné minulosti tolik v popředí pozornosti a které přináší spoustu dodatečných otázek a pochybností pramenících z neznalosti souvislostí. Základním známým principem uplatňovaným v teorii i praxi převodních cen je určitě tzv. princip tržního odstupu. Aplikace principu tržního odstupu je obecně založena na srovnání podmínek posuzované „řízené“ transakce s podmínkami transakcí mezi nezávislými podniky, známém pod pojmem srovnávací analýza. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor05_2016