Registrace na seminář

Seminář:

NOVINKY V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

14. října 2021 od 9:00 do 12:30
Cena za školení za jednoho účastníka je 2 400 Kč plus DPH

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s koronavirem jsou školení pořádána pouze formou open webinářů, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams (jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci různých společností především z řad našich klientů.