Novinky v oblasti DPH pro rok 2025

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, na kterém Vám představíme (i) rozsáhlou technickou novelu zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2025 a která významně ovlivní činnost většiny společností, (ii) informace o dalším vývoji novely DPH směrnice 2006/112/ES známé pod označením „VAT in Digital Age“ a (iii) nejnovější významnou judikaturu Nejvyššího správního […]

ZRUŠENO – CBAM – uhlíkové vyrovnání při dovozu zboží – ZRUŠENO

Rychle se blíží termín (31. leden 2024), do kterého budou dovozci určitých materiálů / výrobků povinni podat první zprávu o množství emisí skleníkových plynů obsažených ve zboží dováženém do EU v rámci nového systému CBAM, který byl zaveden k 1. říjnu 2023. Tato povinnost se bude týkat všech dovozců dovážejících materiál či vybrané výrobky z některé z těchto kategorií (i) […]

Již proběhlo: NOVINKY V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Rádi bychom Vás pozvali na náš tradiční podzimní seminář, na kterém bychom Vám rádi prezentovali poslední vývoj a novinky v oblasti DPH včetně nových názorů Finanční správy a neustále se vyvíjející judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU, které významným způsobem právě v oblasti DPH přispívají k „dotváření“ právního rámce. Obsah semináře je uveden v příloze. Vzhledem […]