NOVÁ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK

Nová pravidla pro použití datových schránek

Zasílání datových zpráv mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem

Provoz datových schránek je regulován zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Tento Zákon byl novelizován zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Tato novela, mimo jiné, zcela zásadním způsobem upravila podmínky pro zasílání datových zpráv nejenom např. mezi státními orgány na jedné straně a právnickými a fyzickými osobami na straně druhé, ale i pro zasílání datových zpráv mezi právnickými a fyzickými osobami navzájem, a to s účinností od 1. ledna 2022.

Více informací najdete v odkazu níže.

Stáhnout dokument