NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE (NO. II) Nová DPH pravidla pro „prodej zboží na dálku uvnitř Společenství“

Nová DPH pravidla použitelná od 1. července 2021 na prodej zboží na dálku uvnitř Společenství (dnes označováno jako „zasílání zboží“ nebo-li „distance selling“) jsou založeny na zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR a rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp. „MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU (One Stop Shop, resp. „OSS“). Více informací najdete v odkazu níže.

Stáhnout dokument