NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE (NO. IV) Zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkách malé hodnoty

Jak jsme již uváděli v minulém vydání, veškeré obchodní zboží dovezené do EU ze třetí země bude podléhat DPH bez ohledu na svou hodnotu (osvobození od cla u zboží dovezeného do EU, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR, nadále platí). Více informací najdete v odkazu níže.

Stáhnout dokument