NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE (NO. VII) Záznamní povinnost poskytovatelů platebních služeb (CESOP)

S cílem zabránit tomu, aby podniky zapojené do „přeshraničního elektronického obchodu“ zneužívaly příležitostí k získání nespravedlivých výhod na trhu tím, že se vyhýbají povinnostem v oblasti DPH, bude od 1. ledna 2024 zavedena zcela nová povinnost pro poskytovatele platebních služeb vést za každé kalendářní čtvrtletí dostatečně podrobné záznamy o příjemcích a o platbách v případě přeshraničních plateb, které zajišťují. Více informací najdete v odkazu níže.

Stáhnout dokument