Implementace Směrnice ATAD již klepe na dveře nadnárodních podniků

Je dnes již realitou, že Evropská unie pokračuje v boji s agresivním daňovým plánováním a navazuje na dlouhodobou práci OECD, na které se členské státy široce podílejí. Využívání dnes známých technik daňových optimalizací se tak stává opět o něco těžší. Česká republika je v této době povinna začlenit do svého právního řádu ustanovení Směrnice Rady EU 2016/1164, která stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive, také nazývána zkratkou „ATAD“) s tím, že některá ustanovení si může každý členský stát upravit dle svých potřeb. Ministerstvo financí navrhlo implementovat tuto materii v rámci Parlamentem ČR projednávaného „daňového balíčku 2019“. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

Stáhnout dokument [PDF]