Převodní ceny – jak je to vlastně s důkazním břemenem?

Z různých studií akademických, vědeckých a poradenských společností aktuálně zaznívá, že problematika převodních cen je velice aktuální nejen pro daňové správy v jednotlivých státech, ale také pro poplatníky samotné. Průzkumy uvádějí, že převodní ceny jsou pro firmy nejvýznamnější otázkou týkající se daní obecně. Je to zcela jistě také proto, že na rozdíl od běžné problematiky korporátní daně, jsou v materii převodních cen výraznější názorové nejasnosti, které jistotě podnikům určitě nepřidají.

Jednou velkou nejistotou je samotný proces dokazování správnosti nastavení převodních cen u transakcí uvnitř skupiny podniků mezi spojenými osobami. Je obecně známo, že v daňovém řízení platí zásada, že je to daňový subjekt, který nese břemeno tvrzení ve vztahu ke své daňové povinnosti i břemeno důkazní ve vztahu ke svým tvrzením. K těmto základním principům je k dispozici rozsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu.

Více informací čtěte článek z odkazu níže.

tp_monitor03_2016