Již proběhlo: NOVINKY V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Rádi bychom Vás pozvali na náš tradiční podzimní seminář, na kterém bychom Vám rádi prezentovali poslední vývoj a novinky v oblasti DPH včetně nových názorů Finanční správy a neustále se vyvíjející judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU, které významným způsobem právě v oblasti DPH přispívají k „dotváření“ právního rámce. Obsah semináře je uveden v příloze. Vzhledem ke stále přetrvávající nejistotě související s variantou Delta budeme toto školení ještě pořádat pouze formou open webináře, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams (jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci různých společností především z řad našich klientů.

 

Školení proběhne dne 14. října 2021 od 9:00 do 12:30. Seminář povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček. Cena za školení za jednoho účastníka je 2 400 Kč plus DPH.

 

Rovněž si dovolujeme nabídnout možnost uskutečnit toto školení přímo ve vašich prostorách pro Vámi vybraný okruh vašich zaměstnanců (přednášející je schopen se prokázat bezinfekčností dle platných pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Tento způsob školení se v letech před covidem velice osvědčil, jelikož umožňuje ještě vyšší zaměření na konkrétní aktivity společnosti a rovněž z hlediska vynaložených nákladů a času nutného na absolvování školení je tento způsob velice efektivní v případě, že se ho zúčastní alespoň 6 až 7 vašich zaměstnanců. Cena za takové školení je 24 000 Kč bez DPH (do 10 účastníků), resp. 28 000 Kč bez DPH (10 až 20 účastníků) bez daně plus náklady na dopravu. Jestliže Vám vaše interní pravidla ještě neumožňují, aby se zaměstnanci osobně účastnili školení, můžeme ho samozřejmě rovněž zorganizovat on-line. V případě Vašeho zájmu o tento způsob školení nás prosím kontaktujte a navrhněte termín, který Vám bude vyhovovat.

 

Zobrazit nabídku semináře [PDF]