Již proběhlo: ZMĚNY DPH 2023 a 2024

Rádi bychom Vás pozvali na náš tradiční podzimní seminář, na kterém bychom Vám rádi prezentovali poslední vývoj a novinky v oblasti DPH včetně nových návrhů na úrovni EU a neustále se vyvíjející judikatury Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU, které významným způsobem právě v oblasti DPH přispívají k „dotváření“ právního rámce. Obsah semináře je uveden v příloze. Školení bude opět probíhat formou open webináře, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams (jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci různých společností především z řad našich klientů.

 

Školení proběhne dne 28. listopadu 2023 od 9:00 do 12:30. Seminář povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček. Cena za školení za jednoho účastníka je 2 800 Kč plus DPH.

 

Pokud budete mít o toto školení zájem, zaregistrujte se níže v registračním formuláři.

 

Rovněž si opět dovolujeme nabídnout možnost uskutečnit toto školení přímo ve vašich prostorách pro Vámi vybraný okruh vašich zaměstnanců. Tento způsob školení se v minulosti osvědčil, jelikož umožňuje ještě vyšší zaměření na konkrétní aktivity společnosti a rovněž z hlediska vynaložených nákladů a času nutného na absolvování školení je tento způsob velice efektivní v případě, že se ho zúčastní alespoň 6 až 7 vašich zaměstnanců. Cena za takové školení je 28 000 Kč bez DPH (do 10 účastníků), resp. 36 000 Kč bez DPH (10 až 20 účastníků) bez daně plus náklady na dopravu. V případě Vašeho zájmu o tento způsob školení nás prosím kontaktujte a navrhněte termín, který Vám bude vyhovovat.

 

Nabidka seminare-zmeny DPH 2023 a 2024