ZRUŠENO – CBAM – uhlíkové vyrovnání při dovozu zboží – ZRUŠENO

Rychle se blíží termín (31. leden 2024), do kterého budou dovozci určitých materiálů / výrobků povinni podat první zprávu o množství emisí skleníkových plynů obsažených ve zboží dováženém do EU v rámci nového systému CBAM, který byl zaveden k 1. říjnu 2023. Tato povinnost se bude týkat všech dovozců dovážejících materiál či vybrané výrobky z některé z těchto kategorií (i) železo a ocel, (ii) hliník, (iii) elektřina, (iv) vodík, (v) cement a (vi) hnojiva. Především v případě kategorií železo a ocel, a také hliník, mechanismus CBAM zahrnuje i celou řadu výrobků z těchto materiálů.

Proto bychom Vás rádi pozvali na náš seminář, na kterém vysvětlíme podstatu systému CBAM, rozsah materiálů / výrobků spadajících do systému CBAM, vymezení osob povinných plnit požadavky CBAM, rozsah požadavků CBAM a způsob jejich plnění. Obsah semináře je uveden v příloze. Školení bude opět probíhat formou open webináře, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams (jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci různých společností především z řad našich klientů.

Školení proběhne dne 9. ledna 2024 od 9:00 do 12:00. Seminář povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček.

Cena za školení za jednoho účastníka je 2 600 Kč plus DPH.

Nabídka seminare – CBAM