Novinky v oblasti DPH pro rok 2025

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, na kterém Vám představíme (i) rozsáhlou technickou novelu zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2025 a která významně ovlivní činnost většiny společností, (ii) informace o dalším vývoji novely DPH směrnice 2006/112/ES známé pod označením „VAT in Digital Age“ a (iii) nejnovější významnou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU, které významným způsobem právě v oblasti DPH přispívají k „dotváření“ právního rámce.

Obsah semináře je uveden zde Seminar-novinky v oblasti DPH pro rok 2025

Školení proběhne prezenční formou v prostorách naší kanceláře na adrese U Prašné brány 1078/1, Praha 1 (4. patro) ve dnech 11. a 12. června 2024 vždy v čase od 9:00 do 12:00. Seminář povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček.

Cena za školení za jednoho účastníka je 3 200 Kč plus DPH.