Již proběhlo: ZMĚNY V OBLASTI DPH PRO ROK 2020 A 2021

Opět jsme pro Vás připravili naše pravidelné podzimní školení zaměřené na oblast DPH, na kterém bychom Vás rádi seznámili se změnami, ke kterým došlo v průběhu roku 2020, a rovněž tak se změnami plánovanými pro rok 2021. Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s koronavirem budeme toto školení pořádat pouze formou open webináře, tj. on-line propojení prostřednictvím Microsoft Teams (jednotliví účastníci nemusí mít MT nainstalovány), kterého se mohou zúčastnit zástupci různých společností z řad našich klientů. Školení touto formou opět povede náš odborný lektor pan Milan Tomíček, účastníci předem obdrží powerpoint prezentaci a samozřejmě budou mít možnost klást v průběhu školení konkrétní individuální dotazy, případně je možné zaslat dotazy předem na kontaktní e-mail.

ZMĚNY V OBLASTI DPH PRO ROK 2020 A 2021