Již proběhlo: STANDARDNÍ DODACÍ PODMÍNKY, JEJICH DAŇOVÉ A CELNÍ SOUVISLOSTI

V lednu 2020 začnou platit novelizované standardní dodací podmínky INCOTERMS® 2020. S těmito dodacími podmínkami se setkávají všichni, kdo nakupují nebo prodávají zboží, zajišťují mezinárodní přepravu zboží nebo související účetní, daňové, celní a statistické povinnosti. Praxe však ukazuje, že ne všichni uživatelé dostatečně znají, jak zvolit správnou dodací podmínku pro různé typy transakcí, jaké povinnosti a práva pro ně z jednotlivých podmínek vyplývají a jak omezit rizika související s dodáním zboží. Při uzavírání kupních smluv se mnohdy zapomíná na to, že volba dodacích podmínek má zásadní vliv na uplatnění DPH a cel, na účetnictví i vykazování Intrastatu. Je přitom důležité, aby se každý, kdo dodací podmínky sjednává, nebo podle nich postupuje, orientoval v jejich dopadech na ostatní činnosti a povinnosti. Připravili jsme proto seminář, který propojí daňový, účetní a celní pohled na problematiku standardních dodacích podmínek při dodání zboží. Prakticky zaměřený seminář je určen zejména pro specialisty na nákup, prodej, logistiku, cla, daně a účetnictví. Prezentace i související diskuse pod vedením Milana Tomíčka a Ivony Klabouchové bude zaměřena na tyto okruhy: Vysvětlení důležitých pojmů a změn v dodacích podmínkách Základní pravidla pro volbu a správné použití dodacích podmínek Význam jednotlivých dodacích podmínek v praxi – s důrazem na porozumění povinnostem, právům, rizikům a nákladům z pohledu prodávajícího i kupujícího Důsledky dodacích podmínek pro oblast účetnictví a daní Souvislost mezi dodací podmínkou a celními formalitami při dovozu a vývozu zboží Vztah dodacích podmínek k výkazům Intrastat Nevhodné dodací podmínky a jejich alternativy Seminář je určen jak pro začátečníky, tak pro zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti. V průběhu semináře bude dán prostor pro diskusi. Všichni účastníci obdrží prezentační materiál.

STANDARDNÍ DODACÍ PODMÍNKY, JEJICH DAŇOVÉ A CELNÍ SOUVISLOSTI