Dodání vybraných výrobků mezi členskými státy

Informace o nových pravidlech v oblasti spotřebních daních, které vyplývají ze Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (dále jen „Směrnice“), s účinností od 13. února 2023 najdete níže. Směrnice a navazující novela zákona o spotřebních daních přináší k tomuto datu, mimo jiné, zásadní změny pravidel pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani (tak zvané „vybrané výrobky“), které již byly uvedeny do volného daňového oběhu, mezi členskými státy, které budou vyžadovat zapojení se do elektronického systému EMCS.

Netýká se to jen případů, kdy si firma nakoupí tiché víno ve Francii jako dárek pro své české obchodní partnery, u kterých doposud měly celní úřady jen malou možnost kontroly dodržování právních předpisů. Týká se to celé řady dalších vybraných výrobků jako jsou např. převodové, elektroizolační, antikorozní nebo mazací oleje nebo některé druhy řezných olejů, které české firmy nakupují ve volném daňovém oběhu z jiných členských států nebo je tam dodávají.

Dodání vybraných výrobků mezi členskými státy