DPH v digitálním věku

Nová pravidla v oblasti daně z přidané hodnoty, které vyplývají z návrhu směrnice, který dne 8. prosince 2022 zveřejnila Evropská komise. Tento návrh musí být ještě projednán a schválen členskými státy. Jestliže bude schválen, přinese v průběhu příštích let, mimo jiné, významné změny v oblasti fakturace (vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti) a v oblasti reportingu (elektronické vykazování vybraných plnění na transakční bázi), a dále celou řadu dalších dílčích změn.

Více informací najdete v odkazu níže.

DPH v digitalnim veku