Dopad pandemie COVID-19 na nadnárodní podniky a převodní ceny

Mezinárodní organizace OECD aktuálně varuje, že probíhající pandemie Covid-19 je největším nebezpečím pro světovou ekonomiku od finanční krize v roce 2008. Na základě zcela konkrétních informací z praxe nadnárodních podniků je jasné, že tato epidemie bude mít vážný dopad na uplatňování převodních cen, srovnávací analýzu a transferpricing dokumentaci. Daňoví specialisté na celém světě aktuálně diskutují o tom, jak by se nadnárodní společnosti měly připravit na její dopady týkající se převodních cen.

Stáhnout dokument [PDF]