Oznamování přeshraničních transakcí dle Směrnice DAC 6 již k 30. lednu 2021

Zákonem č. 343/2020 Sb. byla do českého právního řádu implementována tzv. Směrnice DAC 6. Zmíněná novela zákona zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních a novou oznamovací povinnost povinným osobám v členských státech Evropské unie. Více informací čtěte článek z odkazu níže.

Stáhnout dokument [pdf]