Ing. Marcela Hýnarová

hynarova@stanek-tomicek.com

Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Během studia absolvovala několik zahraničních studijních pobytů a stáží v Evropě a Asii a hovoří plynně německy a anglicky. Pět let pracovala jako daňový konzultant v pražské kanceláři KPMG, kde působila v oddělení nepřímých daní. Věnovala se zejména zpracování daňových přiznání, hlášení Intrastat, statistických výkazů a poradenství a specializovala se především na oblast automobilového průmyslu a správy daní.

Právní zaměření: poradenství v oblasti DPH / výkazy Intrastatu v České republice / daňový řád